سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

توص?ه های ?ک ف?لسوف ش?رازی

* * مدرسه رفتن ب? فا?ده است چون اگه باهوش باش? معلم وقت تو رو تلف م?کنه، اگه خنگ باش? تو وقت معلمو! 

* * دنبال پول دو?دن ب? فا?ده است، چون اگه بهش نرس? از بق?ه بدت م?اد اگه بهشبرس? بق?ه از تو!!

* * عاشق شدن ب? فا?ده است، چون ?ا تو دل اونو م?شکن? ?ا اون دل تورو ?ا دن?ا دل هردوتونو!!

* *ازدواج کردن ب? فا?ده است، چون قبل از 30 سالگ? زوده بعد از 30 سالگ? د?ر!

* *بچه دار شدن ب? فا?ده است، چون ?ا خوب از آب در م?اد که از دست بق?ه به عذابه ?ا بد از آب در م?اد که بق?ه از دستش به عذابن!!

* * پ?ک ن?ک رفتن ب? فا?ده است، چون ?ا بد م?گذره که از همون اول حرص م?خوری ?ا خوش م?گذره کهموقع برگشتن غصه م?خوری!!

* *رفاقت با د?گران ب? فا?ده است، چون ?ا از تو بهترن کهنم?خوان دنبالشون باش? ?ا ازشون بهتری که نم?خوای دنبالت باشن!

* * دنبال شهرت رفتن ب?فا?ده است، چون تا مشهور نشدی با?د ز?ر پای بق?ه رو خال? کن? ول? وقت?شدی بق?ه ز?ر پای تو رو خال? م?کنن!

* * ا?م?لفرستادن ب? فا?ده است، چون ?ا مطلبتو به اسم خودشون م?فرستن و حرص م?خوری ?امطلبتو نخونده پاکش می کنن که می فهمی و حرص م?خوری!


تاریخ : شنبه 93/3/31 | 9:39 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • بی بی مارکت
  • ttp://www.bachehayeghalam.ir/sitefiles/bgh_sound_player.php">