سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 سخنان زیبا و آموزنده فیثاغورث

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده. فیثاغورث

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم. فیثاغورث

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است.فیثاغورث

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.فیثاغورٍث

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشود.فیثاغورث

تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.فیثاغورث

اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.فیثاغورث

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد.فیثاغورث

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم.فیثاغورٍث

 

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرفنظر مکن ،زیا که انسان در معرض خطاست. فیثاغورث


تاریخ : یکشنبه 93/6/30 | 9:47 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

درباره سندرم غذاهای چینی شنیده اید؟

درباره سندرم غذاهای چینی شنیده اید؟
پزشک ممکن است با ارزیابی علائم و رژیم غذایی سند‌رم را تشخیص د‌هد‌.
جکی یکی از افراد‌ی است که برای اد‌امه تحصیل به اوهایو سفر کرد‌ه بود‌ تا برای مد‌تی د‌ر این شهر اقامت کند‌. او بعد‌ از مستقر شد‌ن د‌ر خوابگاه د‌انشگاه با پیشنهاد‌ جالبی از سوی هم‌اتاقی چینی‌اش روبه‌رو شد‌. هم‌اتاقی چینی او پیشنهاد‌ کرد‌ به مناسبت آغاز د‌وره تحصیل جشنی با هم بگیرند‌ و غذای شرقی بخورند‌. با هم‌فکری هم بالاخره قرار شد‌، آنگ جان، د‌وست چینی جکی یک سوشی خوشمزه برایش د‌رست کند‌. آنها مشغول خورد‌ن شد‌ند‌ اما بعد‌ از گذشت یک ساعت، جکی احساس ناخوشایند‌ی پید‌ا کرد‌. او د‌چار سرد‌رد‌ عجیبی شد‌. ابتد‌ا فکر کرد‌ به خاطر کار زیاد‌ و خستگی است اما این مسئله یک‌بار د‌یگر و با یک ماه فاصله برایش پیش آمد‌. د‌رست چند‌ د‌قیقه بعد‌ از خورد‌ن د‌وباره علائمی مبنی بر سرد‌رد‌ و تهوع پید‌ا کرد‌. همین موضوع او را مشکوک به غذاهای د‌ریایی کرد‌. وقتی به پزشک مراجعه کرد‌ د‌رکمال تعجب متوجه شد‌ د‌چار سند‌رم غذاهای چینی شد‌ه است؛ سند‌رمی که به د‌لیل خورد‌ن غذاهای آسیایی د‌ر او بروز کرد‌ه بود‌.

سند‌رم غذای چینی چیست؟
این سند‌رم اولین‌بار د‌ر سال 1968 د‌ر افراد‌ی که مواد‌ غذایی چینی حاوی منوسد‌یم گلوتامات (افزود‌نی که طعمی شبیه گوشت ایجاد‌ می‌کند‌) ‌خورد‌ند‌ و به سرد‌رد‌های میگرنی د‌چار شد‌ند‌،‌ تشخیص د‌اد‌ه شد‌. د‌ر همین سال مقاله‌ای براساس علائمی از یک بیمار توسط د‌کتر رابرت هو نوشته شد‌ که د‌ر آن به علائمی مانند‌ د‌رد‌ منتشر به هر د‌و بازو که کم‌کم به پشت هم سرایت می‌کرد‌‌، اشاره شد‌ه بود‌. د‌کتر رابرت هو، علت را سس سویا و محتوای بالای سد‌یم غذا یا عطر و طعم‌‌د‌هند‌ه‌های حاوی منوسد‌یم گلوتامات د‌انست.

آیا این سند‌رم واقعیت د‌ارد‌؟
د‌ر حالی که بسیاری انگشت اتهام را به سمت منوسد‌یم گلوتامات نشانه گرفته‌اند‌ بسیاری د‌یگر احساس ناخوشایند‌ افراد‌ را به این د‌لیل می‌د‌انند‌ که آنها د‌ر خورد‌ن غذاهای چینی افراط می‌کنند‌ بنابراین با هضم د‌شوار روبه‌رو می‌شوند‌. افراد‌ی که به منوسد‌یم گلوتامات حساسیت د‌ارند‌ تقریبا هیچ‌گاه بعد‌ از خورد‌ن گوشت ناهار یا سوپ محبوب‌شان که حاوی همین ماد‌ه است، د‌چار مشکل نمی‌شوند‌. د‌ر مطالعه‌ای د‌ر استرالیا به 71د‌اوطلب ترکیبی از قرص‌های واقعی منوسد‌یم گلوتامات و د‌ارونما د‌اد‌ه شد‌. د‌ر افراد‌ی که د‌اروی واقعی را خورد‌ه بود‌ند‌ هیچ اثری از بیماری گزارش نشد‌ه بود‌ د‌ر حالی که د‌ر کسانی که به آنها د‌ارونما د‌اد‌ه شد‌، سند‌رم بروز کرد‌.

منوسد‌یم گلوتامات چیست؟
منوسد‌یم گلوتامات یک افزود‌نی غذایی است که به عنوان تقویت کنند‌ه عطر و طعم غذاها استفاد‌ه می‌شود‌. این ماد‌ه به طور طبیعی د‌ر تمام مواد‌ غذایی یافت می‌شود‌ که از محصولاتی مانند‌ ذرت مشتق شد‌ه است. سازمان غذا و د‌اروی آمریکا منوسد‌یم گلوتامات را د‌ر رد‌یف افزود‌نی‌های غذایی مانند‌ نمک، قند‌ و شکر قرار می‌د‌هد‌. این ماد‌ه د‌ر بسیاری از غذاهای چینی، سوسیس و چیپس و سیب‌زمینی وجود‌ د‌ارد‌. گلوتامات د‌ر اصل اسید‌ آمینه طبیعی است که د‌ر هر غذایی وجود‌ د‌ارد‌ و نمک سد‌یم به د‌ست آمد‌ه از تخمیر اسید‌ گلوتامیک است. سوشی، پنیر پارمسان، قارچ و حتی گوجه‌فرنگی تا اند‌ازه‌ای گلوتامات طبیعی د‌ارند‌. صنعت فرآوری مواد‌ غذایی آمریکا این ماد‌ه را به طور گسترد‌ه‌ای از اواخر سال 1940 استفاد‌ه کرد‌ه است. طعم خود‌ منوسد‌یم گلوتامات یک طعم منحصر به فرد‌ است که جد‌ا از طعم‌هایی مانند‌ شیرین، ترش، شور، تلخ و گس توصیف می‌شود‌.

چطور تشخیص د‌اد‌ه می‌شود‌؟
پزشک ممکن است با ارزیابی علائم و رژیم غذایی سند‌رم را تشخیص د‌هد‌. اگر علائم خفیف بعد‌ از خورد‌ن منوسد‌یم گلوتامات را تجربه کنید‌، پزشک تشخیص سند‌رم رستوران چینی را می‌د‌هد‌ اما اگر علائم شد‌ید‌ی مانند‌ د‌رد‌ قفسه سینه یا اشکال د‌ر تنفس با آن همراه باشد‌، آزمایش‌هایی مانند‌ بررسی ضربان قلب و تجزیه و تحلیل ریتم قلب و بررسی راه هوایی برای اطمینان از اینکه بسته نشد‌ه باشد‌،‌ لازم است.

واکنش‌ها چگونه است؟
د‌ر حال حاضر حد‌اقل 40 افزود‌نی وجود‌ د‌ارد‌ که همین آمینواسید‌ را د‌ارند‌ و عوارض جانبی ناشی از منوسد‌یم گلوتامات د‌ر آنها وجود‌ د‌ارد‌. واکنش به این گلوتامیک اسید‌ آزاد‌ فرآوری شد‌ه از خفیف و زود‌گذر به ناتوان‌کنند‌ه یا حتی تهد‌ید‌ کنند‌ه زند‌گی تقسیم می‌شود‌. واکنش‌هایی مثل بثورات پوستی، سرد‌رد‌، تهوع،‌ استفراغ، علائم شبه آسم، ضربان قلب، شوک آنافیلاکتیک،‌ تشنج، افسرد‌گی و ... اما شیوع این سند‌رم چند‌ان زیاد‌ نیست و تنها 7 د‌رصد‌ از جمعیت مبتلا به این سند‌رم هستند‌.

علائم سند‌رم کد‌ام است؟
نشانه‌های سند‌رم رستوران چینی معمولا 2ساعت بعد‌ از خورد‌ن غذای حاوی منوسد‌یم گلوتامات آغاز می‌شود‌ که می‌تواند‌ د‌ر عرض چند‌ ساعت از بین برود‌ یا حتی روزها فرد‌ را د‌رگیر کند‌. علائم شایع عبارتند‌ از: تعریق،‌ سرد‌رد‌، تهوع،‌ استفراغ، علائم شبه‌آسم و ضربان شد‌ید‌ قلب. به میزان کمتر برخی افراد‌ علائم شد‌ید‌‌تری از خود‌ نشان می‌د‌هند‌ که می‌تواند‌ تهد‌ید‌کنند‌ه زند‌گی باشد‌. از جمله این علائم می‌توان به د‌رد‌ قفسه سینه، ضربان قلب سریع، اشکال د‌ر تنفس، تورم یا فشار د‌ر صورت و تورم گلو اشاره کرد‌. اما به طور کلی علائم بستگی به د‌وز استفاد‌ه شد‌ه د‌ارد‌ و هیچ ربطی به وزن، سن و جنس ند‌ارد‌. هرچند‌ د‌ر یک مطالعه مشخص شد‌ه د‌رصد‌ ابتلا د‌ر زنان بیشتر از مرد‌ان است.

تاریخ : یکشنبه 93/6/30 | 9:35 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

کاغذ روی پنیر را دور نیندازید

کاغذ روی پنیر را دور نیندازید
پنیر کم‌نمکی که چند سالی است در قفسه فرآورده‌های لبنی به چشم می‌خورد، پنیری نیست که حاوی سدیم نباشد.

آیا این پنیرهای کم نمکی که این روزها در بازار عرضه می‌شود واقعا مضرات نمکطعام را ندارد؟ این که برخی پنیر را در آب می‌اندازند تا نمکش زدوده شود، کار درستی است؟ آبی که درون پنیرهای آبدار وجود دارد آب نمک است یا آب خود پنیر؟ اگر آب نمک پنیر را دور بریزیم پنیر کپک نمی‌زند؟ پنیرهای خشک در مقایسه با انوع آبدار، نمک کمتری دارد؟ بهترین میزان نمک افزوده شده به پنیر چه مقدار باشد بهتر است؟

پنیر کم‌نمکی که چند سالی است در قفسه فرآورده‌های لبنی به چشم می‌خورد، پنیری نیست که حاوی سدیم (ماده موثره نمک) نباشد. تقریبا 50 درصد شوری این محصول از کلرید سدیم (نمک طعام) و مابقی با کلرید پتاسیم جایگزین ‌شده است. پتاسیم همچون سدیم طعم شوری دارد، اما اگر مصرف آن بیش از حد معین باشد سبب تلخ شدن محصول می‌شود بنابراین بیماران با فشار خون بالا و افراد دچار نارسایی‌های قلبی ـ عروقی با نظر پزشک از این محصول استفاده کنند و مبتلایان به نارسایی‌های کلیوی بدانند که چون دفع پتاسیم همچون سدیم از طریق کلیه‌ها انجام می‌شود، احتمال بروز اختلالاتی در عملکرد کلیه این بیماران وجود دارد.

آب نمک پنیر را دور بریزید
یکی از تصورات اشتباهی که برخی خانواده‌ها در مورد پنیرهای آبدار می‌کنند این است که این محصول حاوی آب خود پنیر است و در نتیجه برای دریافت پروتئین و مواد مغذی بیشتر آن را همراه پنیر مصرف می‌کنند، اما باید بدانید اغلب پنیرهای آبدار موجود در بازار در آب نمک غوطه‌ور می‌شود و این محلول هیچ خاصیت و خواص تغذیه‌ای ندارد و بهتر است برای دریافت کمتر نمک آب پنیر دور ریخته شود، اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این که اگر آب نمک پنیر را دور بریزیم محصول زودتر از تاریخ انقضا دچار فساد و کپک‌زدگی نمی‌شود؟ خیر.

پنیرهای آبدار بسته‌بندی شده طی تاریخ مصرف‌شان بدون حضور آب نمک نیز ماندگاری مطلوبی دارند که البته برای جلوگیری از خشک‌شدن سطح محصول و پیشگیری از ورود موجودات میکروسکوپی بهتر است همان کاغذ سفیدرنگی که بر سطح اغلب پنیرهای قالبی بسته‌بندی شده قرار گرفته و آغشته به نوعی مواد ضدکپک است، پس از هر بار مصرف، بر سطح پنیر گذاشته شود. این را هم بدانید اگر از تاریخ انقضای پنیر بگذرد چه درون آب‌نمک باشد و چه نباشد با فساد و رشد گونه‌ای قارچ بر سطح پنیر روبه‌رو خواهید شد.

پنیر را در آب غوطه‌ور نکنید
برخی از بیماران فشار خونی و کلیوی بر این باورند که اگر پنیر شور را در آب بیندازند یا با آب داغ شست‌وشو دهند نمکش زدوده می‌شود، اما این یک باور علمی نیست. وقتی پنیر را در آب غوطه‌ور می‌کنیم علاوه بر نمک، پروتئین‌ها و ویتامین‌های محلول در آب نیز از محصول خارج و از ارزش تغذیه‌ای آن کاسته می‌شود و گاهی نیز با گذشت مدت زمانی طولانی هنوز از میزان شوری قسمت مرکزی پنیر کاسته نشده است.

لازم است بدانید پنیرهای موجود در بازار از 0.5 تا 6 در صد نمک تهیه می‌شوند و بهتر است پنیر روزانه را از انواع پنیرهای کم نمک 0.5 تا 1 درصد که در جدول تغذیه‌ای روی بسته‌بندی محصول درج شده است، انتخاب کنید و این را بدانید پنیرهای سنتی و لیقوان و تبریز که اغلب در آب نمک غوطه‌ورند در مقایسه با انواع پنیرهای خشک درصد نمک بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

تاریخ : سه شنبه 93/6/25 | 1:51 عصر | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

 اس ام اس های پندآموز و فلسفی

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است

امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است

(توماس ادیسون)

 

این روزها افراد بسیار زیادی ، پولهایی که خودشان کسب نکرده اند را

خرج خرید اجناسی که نمی خواهند می کنند تا کسانی که دوست ندراند را تحت تاقیر قرار دهند!

(ویل اسمیت)

 

 

وقتی عصبانی هستی جواب نده

وقتی خوشحالی قول نده

وقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .

 

 

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور

حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور

گردش چرخ نگردد به مراد دل کس

غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .

 

 

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود

آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند

(علی ابن ابیطالب(ع))

 

من هرگز شکست نخورده ام

بلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم منجر نمی شوند . . .

(توماس ادیسون)

 

 

متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم

تا دیگران گرم شوند ، چه انسان شریفی هستیم . . .

(دکتر هلاکویی)

 

 

برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنند

به جز وقت خود را . . .

 

 

برای یک زندگی آسان دعا نکنید

دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید تا از پس یک زندگی دشوار برآیید . . .

(بروس لی)

 

از قمار دوری کن زیرا قمار بازی کار شیطان ، کودک حرص و آز ، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.

(جورج واشنگتن)

 

افسوس روزی خواهد آمد بی دینی نمادی از روشن فکری است

(دکتر شریعتی)

 

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

 

طولانی ترین فاصله در دنیا

فاصله ی 20 سانتی از سر تا قلب است

 

 

همیشه یکی هست که هُلت بده

چه نشسته باشی روی تاب

چه ایستاده باشی لب پرتگاه

 

 

بیشتر کارهای مهم در دنیا به وسیله مردمی انجام گرفته است

که از تلاش خود آن هنگام که هیچ امید دیگری به نظر نمی رسید ، دست برنداشته اند . . .

(دیل کارنگی)

 

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود گذارد . . .

حضرت علی (ع)

 

پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمی‌شود ، چه رسد به دوری . . .

(فرانسوا ولتر)

 

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند

خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند ، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد

بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم . . .

(جورج برنارد شاو)

 

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . .

 

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست

زیرا رازهای ما با اوست . . .

 

 

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . . .

 

در زندگی خانوادگی،شوم ترین کلمات این دو هستند:

“مال من” ، “مال تو”

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است . . .

 

چیزهایی هستند که شما بایستی در آرامش بیاموزید

و چیزهایی را هم در طوفان . . .

 

 

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند

نه مردمی که شما را ستایش می کنند

(دور وبل)

 

“قبرستان”

خواندنی ترین دفتر خاطرات و مـوثرترین کتاب پند است . . .


تاریخ : دوشنبه 93/6/24 | 11:4 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()


برادرم عیسى، از شهرى گذر کرد که در آن، مرد و زنى به یکدیگر فریاد مى کشیدند. پرسید: ((شما را چه شده است ؟)).
(مرد) گفت: اى پیامبر خدا! این، زن من است و او را مشکلى نیست. زنى درستکار است؛ اما دوست دارم از او جدا شوم.
گفت: ((به هر حال، به من بگو که او را چه مى شود؟)).
(مرد) گفت: بى آن که کهن سال باشد، چهره اش بى طراوت است.
گفت: ((اى زن! آیا دوست دارى دیگر بار، چهره ات پرطراوت شود؟)).
(زن ) گفت: آرى.
به او گفت: چون غذا مى خورى، از سیر شدن حذر کن؛ زیرا اگر غذا بر سینه سنگینى کند و از اندازه افزون شود، طراوت چهره از میان مى رود)).
آن زن چنان کرد و دیگر بار، چهره اش طروات یافت.


تاریخ : یکشنبه 93/6/23 | 7:10 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

خواب بر 7 قسم است :

1-خواب غفلت
آن خواب در مجلس ذکر است.

2-خواب شقاوت

آن خواب در وقت صبح است.

3-خواب عقوبت
آن خواب دروقت نماز است.

4-خواب لعنت
آن خواب بعد از نماز صبح است.

5-خواب راحت
آن خواب در وسط روز(قیلوله) است.

6-خواب رخصت
آن خواب بعد از نماز عشاء است.

7-خواب حسرت
آن خواب در شب جمعه است.

روایت از رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلّم
المواعظ العددیه-ص196

تاریخ : شنبه 93/6/22 | 9:57 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

امگا 6 را می شناسید؟

	امگا 6 را می شناسید؟
چربی دور شکمی افرادی که تغذیه‌ای سرشار از چربی‌های اشباع‌شده دارند بیشتر است.

محققان بر این عقیده‌اند که همیشه باید تعادلی بین امگا 3 ها و امگا 6 ها در بدن برقرار باشد تا سالم تر بمانیم. در این مطلب بیشتر به امگا 6 ها خواهیم پرداخت و میزان نیاز بدن به آن‌ها را نیز عنوان می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.

اگر اهل دنبال کردن اخبار سلامتی باشید حتماً می‌دانید که محققان هر روز به خواص جدیدی از مصرف امگا 3 ها دست پیدا می‌کنند. در حالت کلی این اسیدهای چرب فواید زیادی برای بدن دارند. در کنار این اسیدهای چرب، اسیدهای چرب دیگری به نام امگا 6 ها هستند که به نوعی رقیب امگا 3 ها محسوب می‌شوند. واقعیت این است که مصرف اسیدهای چرب امگا 6 نیز برای تامین سلامتی لازم است اما درعین‌حال نباید در مصرف آن‌ها زیاده‌روی کرد. محققان بر این عقیده‌اند که همیشه باید تعادلی بین امگا 3 ها و امگا 6 ها در بدن برقرار باشد تا سالم تر بمانیم.

امگا 6 ها: چربی‌های ضروری
همان قدر که امگا 3 ها روزبه‌روز شهرت و اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند به همین میزان نگرانی در مصرف زیاد امگا 6 ها افزایش پیدا می‌کند. البته معنی حرفمان این نیست که امگا 6 ها کلاً چربی‌های مضری هستند و باید حذف شوند. این اسیدهای چرب که در روغن ذرت و روغن آفتابگردان به میزان قابل‌توجهی وجود دارد جزو اسیدهای چرب ضروری هستند. به این معنی که بدن به آن‌ها نیاز دارد تا به طور طبیعی رشد کند و سیستم ایمنی قوی‌تری داشته باشد.

افزایش میزان مصرف امگا 6 ها: مشکل زندگی مدرن
به عقیده‌ی دانشمندان، مشکل زمانی به وجود می‌آید که در مصرف این اسیدهای چرب زیاده‌روی می‌شود. تغذیه‌ی اجداد ما حاوی میزان متعادلی از امگا 3 ها و امگا 6 ها بوده است درحالی‌که امروزه امگا 6 ها ده برابر بیشتر از امگا 3 مصرف می‌شوند. به عقیده‌ی محققان این عدم تعادل مهم است و تاثیر زیادی روی سلامتی دارد. به گفته‌ی متخصصان در عرض 10000 سال ژن‌های ما تغییر نکرده است اما میزان مصرف امگا 6 ها به طور غیرقابل‌باوری بالا رفته است.

امگا 6 ها: چربی‌های کما بیش مفید
باید گفت که همه‌ی متخصصان حوزه‌ی تغذیه نظر واحدی در مورد امگا 6 ها ندارند؛ اما هیچ پژوهشی تاکنون به طور صد درصد اثبات نکرده است که امگا 6 ها مضر هستند. به عقیده‌ی اکثر محققان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در بین افرادی که اسیدهای چرب اشباع‌نشده (شامل امگا 6 ها) و چربی‌های اشباع‌نشده‌ی مونو را جایگزین چربی‌های اشباع‌شده کرده‌اند کاهش پیدا کرده است.

امگا 6 ها: حد تعادل را رعایت کنید
اکثر متخصصان بر این باور هستند که کاهش مصرف امگا 6 ها و افزایش دریافت امگا 3 ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به عقیده‌ی این متخصصان از آنجایی که بدن برای تبدیل این اسیدهای چرب از آنزیم‌های واحدی استفاده می‌کند، بنابراین عدم تعادل بین این اسیدهای چرب مشکل‌ساز می‌شود.
زمانی که میزان امگا 6 بیشتر از امگا 3 می‌شود آنزیم کمتری برای تبدیل کردن امگا 3 ها باقی می‌ماند. در نتیجه بدن از وجود این ترکیبات ضدالتهابی ضروری محروم می‌ماند. علاوه بر این امگا 6 ها نقش زیادی در تولید ترکیبات التهاب‌زا دارند. یادتان باشد که میزان زیاد آن‌ها باعث افزایش خطر تشکیل لخته‌های خونی و اکسایش کلسترول می‌شود که رگ‌ها را در معرض مسدود شدن قرار می‌دهند.
متخصصان حوزه‌ی تغذیه توصیه می‌کنند که در مصرف روغن ذرت و روغن آفتاب‌گردان احتیاط کنید چون حاوی بیش‌ترین میزان امگا 6 ها هستند. روغن زیتون، روغن کانولا یا روغن بذر کتان جزو بهترین روغن‌ها هستند که به برقراری تعادل بین این دو اسیدهای چرب کمک می‌کنند. توجه داشته باشید که چربی‌های ترانس خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهند.

از مصرف چربی‌های ترانس خودداری کنید
در نهایت اینکه یادتان باشد چربی‌های اشباع‌شده در گوشت‌های قرمز و شیر کامل حاوی اسیدهای آراشیدونیک، نوعی امگا 6 است که باعث تولید پروتئین‌های التهاب‌زا می‌شود. چربی دور شکمی افرادی که تغذیه‌ای سرشار از چربی‌های اشباع‌شده دارند بیشتر است. نتایج پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که چربی‌های شکمی همان چربی‌های التهاب‌زا در بدن هستند.

خلاصه اینکه اگر نمی‌خواهید میزان ترکیبات التهاب‌زای بدنتان بیشتر شود باید مصرف امگا 3 ها را بیشتر و مصرف امگا 6 ها را کمتر کنید. توصیه می‌کنیم ماهی، گردو و بذر کتان را به برنامه‌ی غذایی‌تان اضافه کنید.

تاریخ : شنبه 93/6/22 | 8:46 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
 
تصاویر زیبا از درختان سیب

اگرقادرنیستی خودرابالاببری?همانندسیب باش تاباافتادنت اندیشه ای رابالاببری.


تاریخ : سه شنبه 93/6/18 | 10:20 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ!

مردم فکر می کنند حداکثر دو یا سه راه برای غذا درست کردن با تخم مرغ هست.اما به روش های مختلفی می توانید تخم مرغ را بپزید و یا با مواد دیگر ترکیب کنید.

1- تخم مرغ در فر

salijoon.info

پختن تخم مرغ در فر هم ساده است هم قیافه و ظاهر خوبی هم دارد. درحالیکه در اکثر دستور پخت ها پنیر، کره و خامه وجود دارد، این مدل درست کردن تخم مرغ به هیچ مواد دیگری نیاز ندارد. درحقیقت می توان محصولات لبنی را کاملا از نیمرو حذف کرد. فقط اگر مقداری شیر سویا، پنیر خامه ای، گوجه فرنگی، ژامبون، اسفناج و پیازچه استفاده کنید خیلی خوب می شود. می توانید از سبزیجات دیگر هم استفاده کنید. تمام آنها را در ماهیتابه ریخته و چند دقیقه ای در فر بگذارید.

2. تخم مرغ تند

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

این مدل تخم مرغ برای پیک نیک، مهمانی یا برای شام حاضری خوردن فوق العاده است. برای آماده سازی این روش کلاسیک لازم است تخم مرغ ها را بگذارید خوب آب پز شود. زرده را نرم و خمیری کرده و با مایونز مخلوط کنید. به آن مقداری خامه ترش، نمک و فلفل برای مزه دار کردن اضافه کنید. این غذا سریع آماده شده و برای مهمانی ایده آل است. می توانید ادویه و سبزیجات هم اضافه کنید.

3. سالاد تخم مرغ

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

این هم یک مدل غذا با تخم مرغ است. می توان سالاد تخم مرغ را به شکل ساندویچ درست کرده و با خود بیرون ببرید. البته بعضی آن را دوست ندارند ولی بعضی عاشقش هستند. البته این بستگی به محلی که شما می خواهید آنرا میل کنید نیز دارد. خصوصا خوب است که می توانید بدون محصولات لبنی آنرا درست کنید. همچنین یک تغییری در وعده های غذایی محسوب می شود. خیلی ساده خامه ترش یا ماست را به تخم مرغ های آب پز شده سفت اضافه کنید تا سالادتان درست شود. همچنین می توانید سبزیجات را هم میکس کنید و با مایونز به سالاد اضافه کنید. بعد از مخلوط کردن تمام مواد نمک اضافه کنید.

4. نیمرو

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

چه کسی تابحال نیمرو نخورده؟ نیمرو معمولا در میز صبحانه اکثر مردم یافت می شود. خواه با هات داگ خورده شود یا با گوشت یا با نان تست، دیدن میز صبحانه بدون نیمرو خیلی سخت است. وقتی که اسم نیمرو می آید خیلی راحت یک تخم مرغ را برداشته می شکنید و طبق سلیقه تان مبنی بر شلی و سفتی آن را سرخ می کنید. نیمرو برای درست کردن اسنک های سریع عالی است. شما می توانید مقداری سبزیحات یا شیر یا ادویه برای مزه دار کردن به نیمروی خود اضافه کنید. نیمرو بهترین و راحت ترین روش درست کردن تخم مرغ است.

5. Frittata

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

شبیه quiche است اما تنها تفاوتش این است که نان ندارد. تخم مرغ اول در یک ظرف روی حرارت آماده می شود بعد برای پخت نهایی درون فر قرار می گیرد. درست کردن Frittata داخل فر باعث می شود روی آن طلایی و درنتیجه خوشمزه تر شود. همچنین مطمئن می شوید که به طور یکنواخت پخته شده. برای کسانی که رژیم دارند Frittata با اسفناج و بدون پنیر بهتر است. از مقداری سفیده تخم مرغ، تخم مرغ کامل و خمیر مایه استفاده کرده تا طعم خوبی به دست آید. این روش یکی از محبوب ترین روش های درست کردن تخم مرغ است.

6- تخم مرغ آب پز سفت

salijoon.info

آب پز کردن یکی دیگر از روش های ساده درست کردن تخم مرغ است. تخم مرغ های اب پز سفت به اندازه نیمرو قدمت دارند. شما می توانید آن را به عنوان صبحانه مصرف کرده یا چاشنی و مواد دیگر اضافه کرده و به عنوان سالاد و پیش غذا میل کنید. آب پز کردن نسبت به روش های دیگر آماده سازی روش پخت بهتری است. تخم مرغ آب پز ماده اصلی دستور غذاهایی دیگر مثل سالاد و تخم مرغ deviled است. فقط آب را بجوشانید و تخم مرغ ها را تا زمانی که خوب بپزد بگذارید در آب بماند. وقتی تخم مرغ پخت پوسته آن سفیدتر می شود.

7. املت

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

املت ها یکی از مشهورترین غذاها برای صبحانه و وعده های ناشتایی است. این روش محبوب ترین روش برای پختن تخم مرغ نیز هست. املت نسبت به نیمرو خوشمزه تر و مزه دار تر است. می توانید سبزیجات مورد علاقه و گوشت را هم به آن اضافه کنید. به راحتی تخم مرغ ها را بهم زده و بشکنید و بعد به موادی که از قبل داخل ماهیتابه سرخ کرده اید اضافه کنید. و بعد نمک و فلفل به میزان دلخواه اضافه کنید.

8- تخم مرغ عسلی

salijoon.info

آب پز کردن یکی از سالم ترین و ساده ترین روش های پخت تخم مرغ است. باید تخم مرغ ها را در آب ریخته و بگذارید بجوشد تا وقتی که پخته شود. برای تازه کارها سخت است که طوری تخم مرغ را بپزند که در آب سالم باقی بماند. فقط مطمئن شوید که قبل از بیرون آوردن تخم مرغ ها چند دقیقه ای صبر کنید تا سفت شوند. برای سالم ماندن تخم مرغ به آن کمی سرکه اضافه کنید.

9. Quiche

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

یکی از سالم ترین و بهترین راه ها برای درست کردن تخم مرغ. Quiche از تارت ها خوشمزه با پایه تخم مرغ که اصلشان فرانسوی است آمده است. همان طوری که قدیمی ها می گویند انها ظاهر و مزه خیلی خوبی دارند مثل بقیه غذاهای فرانسوی. این دستور غذایی برای گیاه خواران و کسانی که رژیم دارند خیلی خوب است. در این غذا از نان استفاده شده و در فر درست می شود. بعضی از مدل های آن شامل:

Quiche اصلی بدون مواد لبنی
Quicheبدون نان و با اسفناج
Quiche تابستانی بدون مواد لبنی
Quiche سبزیجات با نان گندم

10- پوره تخم مرغ

10 غذای فوری و خوشمزه با تخم مرغ! +عکس

 

پوره تخم مرغ یک غذای خانگی محبوب است علاوه بر این یکی از مدل های پخت تخم مرغ است که بچه ها بیشتر دوستش دارند. روش تهیه اش نیز خیلی ساده است و نیازی به مواد غذایی زیاد و گران قیمت ندارید. فقط باید مقداری نمک، فلفل، شیر و کمی سبزیجات برای مزه دار کردن را مخلوط کرده و در ماهیتابه بریزید. شما می توانید این غذا را با نان تست یا برنج به عنوان غذای اصلی میل کنید. بعضی از مردم هم به این غذا پنیر پیتزا اضافه می کنند تا طعم متفاوت و خوشمزه تری داشته باشند. اگر می خواهید غذای سالم تری داشته باشید می توانید سبزیجات مختلف به آن اضافه کنید.


تاریخ : سه شنبه 93/6/18 | 8:1 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

نفخ می کنید؟ این گیاه را دریابید!

نفخ می کنید؟ این گیاه را دریابید!
می‌توانید مقدار کمی از این دمنوش را به نوزادتان هم بدهید و جلوی گریه و بی‌قراری‌های ناشی از نفخ را در او بگیرید.

«شیرخوار یک ساله‌ای دارم که مدام نفخ می‌کند. خودم هم زیاد نفخ می‌کنم. به‌همین دلیل مداوم نبات می‌خورم. شنیده‌ام که دمنوش رازیانه کمک زیادی به رفع نفخ می‌کند. آیا این باور درست است؟ می‌توانم به نوزادم هم دمنوش رازیانه بدهم»؟

در طب سنتی، اعتقاد بر این است که گیاه رازیانه می‌تواند برای کاهش نفخ موثر باشد. این گیاه، خشک‌کننده رطوبت، تقویت‌کننده معده،‌ بازکننده انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه‌ها و مثانه هم محسوب می‌شود. رازیانه می‌تواند باعث تسکین دردهای ناشی از سردی هم بشود. ضمن اینکه مصرف دمنوش این گیاه برای شما که نوزاد شیرخوار دارید، بسیار مناسب است زیرا رازیانه، افزایش‌دهنده شیر هم است. بهتر است بدانید که جوشانده تخم رازیانه با گل گاوزبان برای رفع تپش قلب و جوشانده آن با انجیر برای رفع تنگی‌نفس و سرفه مفید است. می‌توانید شیره این گیاه را برای کاهش نفخ و درد، به شکم نوزاد بمالید. 
دمنوش یک قاشق چای‌خوری رازیانه با زیره سبز نکوبیده در یک استکان آب جوش هم تاحد مطلوبی مشکل نفخ را حل خواهد کرد. می‌توانید مقدار کمی از این دمنوش را به نوزادتان هم بدهید و جلوی گریه و بی‌قراری‌های ناشی از نفخ را در او بگیرید. البته بهتر است برای بررسی بیشتر به متخصص گوارش مراجعه کنید تا مشکلتان هرچه سریع‌تر تشخیص داده و درمان شود.

تاریخ : سه شنبه 93/6/18 | 7:53 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
   1   2   3   4      >
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • بی بی مارکت
  • ttp://www.bachehayeghalam.ir/sitefiles/bgh_sound_player.php">