سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

**ن**

 نابرده رنج گنج میسر نمی شود --- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد !

ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !

ناز عروس به جهازه !

نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن !

نبرد رگی تا نخواهد خدای ! (( اگر تیغ عالم جنبد ز جای ... ))

نخود توی شله زرد !

نخودچی توی جیبم میکنی اونوقت سرم را میشکنی ؟

نخودچی شو دزدیده !

نخود همه آش !

ندید بدید وقتی بدید به خود برید !

نذر میکنم واسه سرم خودم میخورم و پسرم !

نردبون، پله به پله !

نردبون دزدها !

نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی !

نزن در کسی را تا نزنند درت را !

نسیه نسیه آخر بدعوا نسیه !

نشاشیدی شب درازه !

نشسته پاکه !

نفسش از جای گرم در میاد !

نکرده کار نبرند بکار !

نگاه بدست ننه کن مثل ننه غربیله کن !

نوشدارو بعد از مرگ سهراب !

نوکر باب، شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر !

نوکر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست !

نوکه اومد به ببازار کهنه می شه دلازار !

نون اینجا آب اینجا - کجا بروم به از اینجا ؟

نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !

نون بده، فرمون بده !

نون بهمه کس بده، اما نان همه کس مخور !

نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش !

نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه !

نون خودتو میخوری حرف مردم و چرا میزنی ؟!

نون خود تو میخوری حلیم حاج عباسو هم میزنی ؟!

نون را به اشتهای مردم نمیشه خورد !

نون را باید جوید توی دهنش گذاشت !

نونش توی روغنه !

نونش را پشت شیشه میماله !

نون گدائی رو گاو خورد دیگه بکار نرفت !

نون نامردی توی شکم مرد نمیمونه !

نون نداره بخوره پیاز میخوره اشتهاش واشه !

نون نکش آب لوله کش !

نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی !

نه آفتاب از این گرم تر میشود و نه غلام از این سیاه تر !

نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی !

نه باون خمیری نه باین فطیری !

نه به اون شوری شوری نه باین بی نمکی !

نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره !

نه بر مرده بر زنده باید گریست ! (( گر این تیر از ترکش رستمی است ... )) [[ فردوسی ]]

نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت !

نه پشت دارم نه مشت !

نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن !

نه خانی اومده نه خانی رفته !

نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه !

نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی !

نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم .

نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم ! --- الهی بخت برگردد از طالع که من دارم .

نه دزد باش نه دزد زده !

نه راه پس دارم نه راه پیش !

نه سر پیازم نه ته پیاز !

نه سر کرباسم نه ته کرباس !

نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن !

نه سیخ بسوره نه کباب ! (( کاری بکن بهر ثواب ... ))

نه عروس دنیا نه داماد آخرت !

نه شیر شتر نه دیدار عرب !

نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون !

نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره !

نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن !

نه هر که سر نتراشد قلندری داند !

نی به نوک دماغش نمیرسه !

نیش عقرب نه از ره کین است --- اقتضای طبیتش این است !

نیکی و پرسش ؟!


**و**

وای بباغی که کلیدش از چوب مو باشه !

وای به خونی که یکشب از میونش بگذره !

وای به کاری که نسازد خدا !

وای به مرگی که مرده شو هم عزا بگیره !

وای به وقتی که بگندد نمک !

وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه !

وای بوقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه !

وعده سر خرمن دادن !

وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه !

وقت مواجب سرهنگه، وقت کار کردن سربازه !

وقتی که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟!

وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 10:11 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

**ه**

هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی!

هر جا که آشه، کل، فراشه !

هر جا خرسه، جای ترسه !

هر جا سنگه بپای احمد لنگه !

هر جا که پری رخیست دیوی با اوست !

هر جا که گندوم نده مال من دردمنده !

هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن !

هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره !

هر جا هیچ جا ، یک جا همه جا !

هر چه از دزد موند، رمال برد !

هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !

هر چه بگندد نمکش میزنند --- وای به وقتی که گندد نمک !

هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !

هر چه پول بدی آش میخوری !

هر چه پیش آید خوش آید !

هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد !

هر چه خورده نریده !

هر چه دختر همسایه چل تر، برای ما بهتر !

هر چه در دیگ است به چمچه میاد !

هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید !

هر چه رشتم پنبه شد !

هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !

هر چه عوض داره گله نداره !

هر چه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی !

هر چه که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه !

هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه اش سبز میشه !

هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش !

هر چه نصیب است نه کم میدهند --- ور نستانی به ستم میدهند !

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ! --- ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست .[[ حافظ ]]

هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید !

هر خری را به یک چوب نمیرونند !

هر دودی از کباب نیست !

هر رفتی، آمدی داره !

هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد !

هر سرازیری یک سر بالائی داره !

هر سرکه ای از آب، ترش تره !

هر سگ در خونه صاحابش شیره !

هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !

هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !

هر کسی پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست ... )) [[ حافظ ]]

هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه !

هر که بامش بیش برفش بیش !

هر که بیک کار، بهمه کار - هر که بهمه کار بهیچ کار !

هر که به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه !

هر که تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده !

هر که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه !

هر که خری نداره غمی نداره !

هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد !

هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید !

هر که را زر در ترازوست زور در بازوست !

هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد !

هر که را مال هست و عقلش نیست --- روزی آن مال مالشی دهدش *** وانکه را عقل هست و مالش نیست--- روزی آن عقل بالشی دهدش .[[ عمادی شهریاری]]

هر که را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن !

هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !

هر که نان از عمل خویش خورد ---  منت از حاتم طائی نبرد !

هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه !

هر کی خر شد، ما پالونیم !

هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !

هر کی که زن نداره،آروم تن نداره !

هر گردی گردو نیست !

هر گلی زدی سر خودت زدی !

هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره !

هزار تا دختر کور و یکروزه شوهر میده !

هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار !

هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره !

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند !

هشتش گرو نه است !

هلو برو تو گلو !

هم از توبره میخوره هم از آخور !

هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون !

همان آش است و همان کاسه !

همان خر است و یک کیله جو !

هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم !

هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !

هم خدا را میخواهد  هم خرما !

همدون دوره و کردوش نزدیک !

همدون دوره و کردوش نزدیک !

همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور !

همسایه ها یاری کنید تا من شوهر داری کنم !

هم فاله و هم تماشا !

همکار همکار و نمیتونه ببیند !

هم لحافه و هم تشک !

هم میترسم هم میترسونم !

همنشین به بود تا من از او بهتر شوم !

همه ابری هم بارون نداره !

همه خرها رو به یک چوب نمیرونند !

همه رو مار میگزه مارو خر چسونه !

همه سروته یه کرباسند !

همه قافله پس و پیشیم !

همه کاره و هیچ کاره !

همه ماری مهره نداره !

همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره !

هر مرغی انجیر نمیخوره !

همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره به دفه هم در جوی آقا شفیع میره !

همیشه خره خرما نمیرینه !

همیشه روزگار بانسان رو نمیکنه !

همیشه شعبان ، یکبا ر هم رمضان !

همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین !

همینو که زائیدی بزرگش کن !

هنوز باد به زخمش نخورده !

هنور دهنش بوی شیر میده !

هنوز سر از تخم در نیاورده !

هنوز غوره نشده مویز شده !

هوو هوو را خوشگل میکنه جاری جاری را کدبانو !

هیچ ارزونی بی علت نیست !

هیچ انگوری دوبار غوره نمیشه !

هیچ بده را به هیچ بستانی کاری نیست !

هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد !

هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه !

هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست !

هیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه !

هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست !

هیچ دوئی نیست که سه نشه !

هیچ دودی بی آتش نیست !

هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه !

هیچکاره ، رقاص پای نقاره !

هیچکاره و همه کاره !

هیچکس در پیش خود چیزی نشد !

هیچکس را توی گور دیگری نمیگذارن !

هیچکس روزی دیگری را نمیخوره !

هیچکس نمیگه ماست من ترشه !

هیچ گرونی بی حکمت نیست !


**ی**

یابو برش داشته !

یابوی اخته و مرد کوسه سن و سالشون معلوم نیست !

یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !

یا خدا یا خرما !

یاربد، بدتر بود از یار بد !

یارب مباد آنکه گدا معتبر شود !

یار در خانه و گرد جهان میگردیم !

یارقدیم ، اسب زین کرده است !

یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک !

یا زنگی زنگ باش یا رومی روم !

یا علی غرقش کن منهم روش !

یا کوچه گردی یا خانه داری !

یا مرد باش یا نیمه مرد یا هپل هپو !

یا مرگ یا اشتها !

یا مکن با پیلان دوستی --- یا بنا کن خانه در خورد پیل ![[ سعدی ]]

یعنی کشک !

یکی رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدارو میگرفت !

یک ارزن از دستش نمی ریزه !

یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ !

یک انار و صد بیمار!

یک بز گر گله را گر میکند !

یکخورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !

یک داغ دل بس است برای قبیله ای !

یکدم نشد که بی سر خر زندگی کنیم !

یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب !

یک بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، آخر به دستی ملخه !

یه بام و دو هوا !

یه پا چارق، یه پا گیوه !

یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست !

یه پول جیگرک سفره قلمکار نمیخواد !

یه تب یه پهلوان و میخوابونه !

یه تخته اش کمه !

خل و کم عقل است !

یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره !

یه چیز بگو بگنجه !

یه حموم خرابه چهل تا جومه دار نمیخواد !

یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه !

یه دست به پیش و یه دست به پس !

یه دست صدا نداره !

یه دستم سپر بود، یه دستم شمشیر، با دندونام که نمیتونم بجنگم !

یه دیوانه سنگی به چاه میندازه که صدعاقل نمیتونه بیرون بیاره !

یه روده راست توی شیکمش نیست !

یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو !

یه روز حلاجی میکنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه !

یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون کره !

یه سال روزه بگیر آخرش با فضله سگ افطار کن !

یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم !

یه سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره !

یه شکم سیر بهتر از صد شکم نیم سیر !

یه عمر گدائی کرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه !

 یه کاسه چی صد تا سرناچی !

یه کفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی !

یه کلاغ و چهل کلاغ !

یه گوشش دره یه گوشش دروازه !

یه لاش کردیم نرسید دو لاش کردیم که برسد !

یه لقمه نون پرپری من بخورم یا اکبری !

یه مرید خر بهتر از یه ده شیش دانگ !

یه مو از خرس کندن غنیمته !

یه مویز و چل قلندر !

یه نه بگو، نه ماه رو دل نکش !

یه وقت از سوراخ سوزن تو میره یه وقت از در دروازه تو نمیره !

یکی به نعل و یکی به میخ !

یکی چهارشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه !

یکی کمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !

یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد !

یکی میبره یکی میدوزد !

یکی گفت : مادرم را میفروشم . گفتند : که چطور مادرت را میفروشی ؟ گفت : قیمتی میگم که نخرند !

یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانوم زردک میخواهی ؟!

یکی نون نداشت بخوره پیاز میخورد که اشتهاش واشه !

یکی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه !

قلب


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 10:8 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

صلوات

 

صلوات برطرف کننده فقر!

از حضرت رسول ـ صلی الله  علیه واله وسلم ـ روایت شده که فرمودند :‌

" بسیار یاد کردن خدا و بر من صلوات فرستادن موجب بر طرف شدن فقر میشود. " یعنی صلوات فرستنده را توانگر میسازد و از احتیاج به خلائق خلاصی میبخشد.

سهل بن سعد روایت کرده است که مردی به خدمت رسول خدا  ـ صلی الله  علیه واله وسلم ـ امد و از فقر شکایت کرد ان حضرت فرمودند:

چون داخل خانه خود شدی سلام کن خواه کسی در خانه باشد خواه نباشد و بر من سلام فرست و بعد از ان سوره  اخلاص را بخوان و ان مرد چنان کرد و در اندک روزی توانگر گردید چنان که بر همسایگان و خویشان خود افاضه میکرد.....

جایگاه کسی که بعد از نماز ده صلوات بفرستد :

از حضرت رسول ـ صلی الله  علیه واله وسلم ـ روایت شده که فرمودند :‌

" در روز قیامت اول کسی که حله ی بهشت بپوشد پدر من ابراهیم ـ علیه السلام ـ است و کرسی بر طرف راست عرش نهند و او را بر ان نشانند و بعد از ان مرا حله پوشانند و علی بن ابی طالب  ـ علیه السلام ـ در پیش روی من بایستد و هر بنده ای که در عقب هر نماز ده مرتبه بر من و ال من صلوات بفرستد او را نزد من جای دهند و مرا ببیند و من او را ببینم و روی او تابان باشد.....                                              

 


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 10:1 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

خوشحالی...

از فردی که بعدها موسیقی دان بزرگی شد پرسیدند :

می خواهی چه کاره شوی ؟

گفت :خوشحال....!!

گفتند : متوجه سوال نشدی ؟!!

گفت : چرا مثل اینکه شما متوجه زندگی نیستید....


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 9:57 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 9:54 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

دوستی

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.

خارپشتها وخامت اوضاع را دریافتند.

تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.

وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می شدند ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می کرد به همین خاطر عده ای از آن ها تصمیم گرفتند ازهم دور شوند

آن عده از سرما یخ زده می مردند.

بقیه فهمیدند که باید برگزینند یا خارهای دوستان را تحمل کنند،

یا نسلشان از روی زمین بر کنده شود.

دریافتند که  گردهم آیند.

آموختند که، با زخم های کوچکی که همزیستی با کسی بسیار نزدیک بوجود می آورد، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتر است.

و این چنین توانستند زنده بمانند....

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گرد هم می آورد

بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنار آید

و محاسن آنان را تحسین نماید.

وقتی تنهاییم دنبال دوست می گردیم ؛

پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش می گردیم

وقتی که از دستش دادیم در تنهائی دنبال خاطراتش می گردیم

(ژان پل سارتر)


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 9:52 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

الگوی شما

با این عملیات ساده متوجه خواهید شد که
الگوی شما در زندگی کیست؟
1- یک عدد از 1 تا 9 انتخاب کنید.
2- اون رو در عدد 3 ضرب کنید.
3- حاصل رو بعلاوه 3 کنید.
4- دوباره حاصل رو در 3 ضرب کنید.
5- یه عدد 2 یا 3 رقمی بدست آوردید.
6- ارقام عدد خودتون رو با هم جمع کنید
(مثلا اگر عددتون 52 است 5 رو با 2جمع کنید)
حالا با توجه به عدد بدست اومده و لیست زیر ، ببینید الگوی شما تو زندگیتون کیه ؟!
1- انیشتین
2- نلسون ماندلا
3- جاکوب زوما
4- ابن سینا
5- تام کروز
6- بیل گیتس
7- گاندی
8- براد پیت  
9-###@وطنم جزین@###
10- باراک اوباما
میدونم ، می دونم چه حالی داری …
من یه تاثیر خاصی روی مردم دارم …
یه روز هم تو می تونی مثل من بشی …باور کن !
.... ...اوه راستی …اینقدر عددهای متفاوت رو هی امتحان نکن …
باهاش کنار بیا …ظاهرا من الگوی زندگی تو هستم…
برو خوش باش..

تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 9:51 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

اعجاز قرآن

ا
دوستان :
این متن را حتما بخوانید و تا جایی که میتوانید کپی و اطلاع رسانی کنید
خداوند در سوره "تین"(انجیر) به این میوه قسم خورده است و دانشمندان دین‌پژوه می‌گویند، احتمالاً علت آن است که انجیر، یکی از میوه‌های همه چیز تمام است و کلکسیونی از املاح و ویتامین‌ها دارد؛لذا مورد توجه خاص قرآن قرار گرفته است.
اما این سوگند، ویژگی ظریف دیگری هم در بر دارد که موجب مسلمان شدن یک تیم تحقیقاتی ژاپنی شده است

 
ماجرا از این‌جا شروع شد که یک گروه پژوهشی ژاپنی، در بین مواد خوراکی به دنبال منبع پروتئین خاصی بودند که به میزان کم، درمغز انسان و حیوانات تولید می‌شود.
این پروتئین، کاهش دهنده کلسترول خون ومسئول تقویت قلب و شجاعت انسان است و بازتولیدش بعد از 60 سالگی تعطیل می‌شود.
ژاپنی‌ها فهمیدند این ماده فقط در انجیر و زیتون موجود است و برای تأمین آن، باید انجیر و زیتون را به نسبت یک به هفت مصرف کرد. یعنی 7 زیتون و 1 انجیر !
بعد از ارائه این نتیجه یکی از قرآن پژوهان مصری نامه‌ای به این تیم تحقیقاتی می‌نویسد و اعلام می‌کند که در کتاب مقدس مسلمانان، خداوند به انجیر و زیتون در کنار هم قسم خورده.
نام انجیر فقط یک بار و نام زیتون نیز هفت بار در قرآن امده است!!


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 9:34 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()

نقاشی های مفهومی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 


تاریخ : یکشنبه 93/5/12 | 8:55 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
کلید Space bar و میانبرهای کاربردی آن در ویندوز
کلید Space bar یکی از کاربردی ترین کلید ها روی کیبورد کامپیوتر و لپ تاپ هست و به احتمال بسیار زیاد تا خدا خدایی می کنه کلید Space bar رو روی کیبوردها ببینیم. اما بررسی کوچولویی از این کلید مهم انجام دادیم که در ادامه ایمیل می خونید:

- چرا کلید Space Bar انقدر بزرگ طراحی شده ؟

Space bar روی کیبورد آدمو یاد کشور روسیه روی نقشه جهان میندازه بطوریکه آدم حس میکنه حق بقیه ضایع شده. کلید Space bar خیلی بزرگتر از بقیه کلیدهای روی کیبورد طراحی شده و شاید این سوال رو در ذهن شما ایجاد کنه که آخه چرا ؟ واقعا چرا ؟

جوابش آنقدرها هم علمی نیست اما دلیل بزرگ بودن کلید Space bar اینه که موقع تایپ، هر دو انگشت شصت دستان شما بتوانند کلید Space bar رو فشار دهند. کاربردی ترین کلید حین تایپ، همین کلید Space bar هست که برای ایجاد فاصله استفاده میشه پس باید به شکلی باشه که در هر شرایطی موقع تایپ در دسترس باشه.

- میانبرهای کاربردی کلید Space bar در ویندوز

شاید خیلی از شماها ندونید که از کلید Space bar هم می تونید به صورت میانبر یا به انگلیسی Shortcut یا به عبارت دیگه Hotkey استفاده کنید. اتفاقا اگه دستتون راه بیفته، این میانبرها خیلی هم کاربردی و مفید هستند.

- کلید Space Bar به علاوه کلید Win

در ویندوز 7 با فشردن همزمان کلید Win + Space bar می تونید تا زمانی که کلید Win رو نگه داشته باشید، Desktop رو ببینید. در واقع قابلیت Aero Peek در ویندوز 7 فعال میشه.

در ویندوز 8 با فشردن همزمان Win + Space bar می تونید زبان ویندوز رو از انگلیسی به فارسی و بر عکس عوض کنید. ( در کل، زبان ها رو عوض می کنه )

- کلید Space Bar برای انتخاب فایل های مختلف

یه لحظه فکر کنید که موس ندارید و قصد انتخاب چند فایل یا عکس رو دارید که کنار همدیگه هم نیستن اما در یک پوشه و یا مثلا روی دسکتاپ هستند. می تونید با نگه داشتن کلید Ctrl و حرکت نمایشگر روی فایل مورد نظر با استفاده از کلیدهای Arrow Key ( کلید های چپ و راست ) و زدن کلید Space Bar فایل های مورد نظرتون رو انتخاب کنید. همین الان امتحان کنید.

- جابجایی اسکرول صفحه با کلید Space Bar

شاید یکی از کاربردی ترین میانبرهای کلید Space bar استفاده از این کلید در مرورگر باشه، فرقی نمی کنه چه مرورگری باشه. در صفحه ای که اسکرول داره ( اسکرول = همون مستطیل کنار صفحه که می کشیدش بالا و پایین تا تمام صفحه رو ببینید ) با زدن این کلید می تونید اسکرول رو به سمت پایین ببرید. با فشردن همزمان کلید Shift + Space bar می تونید اسکرول رو به بالا ببرید. امتحان کنید خیلی کاربردیه واقعا.

دوستانی که لپ تاپ دارند این میانبر خیلی به کارشون میاد. کاربران لپ تاپ به خاطر نداشتن موس ( در بیشتر مواقع ) و کار خسته کننده با تاچ پد، دوست دارن به صورت حرفه ای کار با کیبورد رو یاد بگیرند.

- روشن کردن نور صفحه کلید برخی لپ تاپ با کلید Space bar

در برخی لپ تاپ ها مثل لنوو اگه تکنولوژی Backlit یا نور صفحه کلید وجود داشته باشه، با فشردن همزمان کلید Fn + Space bar می تونید نور صفحه کلید رو روشن کنید.

- تیک زدن گزینه ها با کلید Space bar

این کار برای مواقعی که موس ندارید یا موس کار نمی کنه خیلی می تونه کاربردی واقع بشه. در پنجره هایی که احتیاج به تیک زدن گزینه ها هست با کلید Tab می تونید روی گزینه های مختلف رفته و با زدن کلید Space bar گزینه مربوطه رو تیک بزنید یا تیکش رو بردارید.

- کلید Alt + Space bar

این میانبر خیلی کاربردی نیست اما خب خالی از لطف هم نیست. در پنجره ای که اکتیو هست با فشردن همزمان کلید Alt + Space bar می تونید به یک سری از آپشن های دم دستی اون پنجره مثل کوپک و بزرگ کردن پنجره و بستن و این حرفا دسترسی پیدا کنید.

- کلید Space bar در پخش کننده های موزیک و فیلم

دوستانی که زیاد موزیک گوش میدن یا فیلم می بینن احتمال خیلی زیاد می دونن که در برخی نرم افزار های پخش موزیک یا ویدئو مثل KM Player و Classic Media Player برای توقف و یا پخش مجدد موزیک یا ویدئو می تونید از کلید Space bar استفاده کنید. شما هم اگه قصد دارید به جمع دوستان زحمت کش بینندگان فیلم و شنوندگان موزیک بپیوندید بدونید که به راحتی می تونید از Space bar به جای Pause و Play استفاده کنید. در نرم افزار KM Player با فشردن همزمان کلید Ctrl + Space bar می تونید موزیک یا فیلم رو Stop کنید.

- کلید Space Bar در نرم افزار فتوشاپ

در نرم افزار فتوشاپ برای اینکه کل تصویر رو موقعی که زوم کردید بتونید ببینید، با نگه داشتن کلید Space Bar و حرکت دادن موس، می تونید روی تصویر حرکت کنید.

تاریخ : شنبه 93/5/11 | 10:15 صبح | نویسنده : سیدسعیدبهروزجزین | نظرات ()
<      1   2   3   4      >
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • بی بی مارکت
  • ttp://www.bachehayeghalam.ir/sitefiles/bgh_sound_player.php">